Multilingual Turkish Dictionary

ƏRARVAT

ƏRARVAT : Turuz Dictionary

-ər arvadlıq qarıdar, yaman olsa ərarvad

ƏRARVAT : Turuz Dictionary


ərarvad var birbirini qocaldar, ərarvad var birbiriylə qocalar

ƏRARVAT : Turuz Dictionary

-ər arvadlıq qarıdar, yaman olsa ərarvad

ƏRARVAT : Turuz Dictionary


ərarvad var birbirini qocaldar, ərarvad var birbiriylə qocalar