Multilingual Turkish Dictionary

ƏRBƏTLİQ

ƏRBƏTLİQ : Turuz Dictionary

ərbətlik. çirkinlik. çirklik. çirkiklik. kirlik. kirlilik. kittilik. kitmirlik. kəsafət. kəsiflik. tələkəlik. xoryatlıq. koryatlıq. çoryatlıq. bulaşlıq. bələşlik. alacalıq. aladalıq. {>aludəgi (fars)}. nəcislik. qağrazlıq. qağrızlıq. qaqarızlıq. qaylıq. q

ƏRBƏTLİQ : Turuz Dictionary

ərbətlik. çirkinlik. çirklik. çirkiklik. kirlik. kirlilik. kittilik. kitmirlik. kəsafət. kəsiflik. tələkəlik. xoryatlıq. koryatlıq. çoryatlıq. bulaşlıq. bələşlik. alacalıq. aladalıq. {>aludəgi (fars)}. nəcislik. qağrazlıq. qağrızlıq. qaqarızlıq. qaylıq. q