Multilingual Turkish Dictionary

ƏRBAB

ƏRBAB : Turuz Farsca - Türkce

aşçı

ƏRBAB : Turuz Farsca - Türkce

ayğan hakim

ƏRBAB : Turuz Farsca - Türkce

xocan kovxa. kətxuda

ƏRBAB : Turuz Farsca - Türkce

iyək

ƏRBAB : Turuz Farsca - Türkce

iyman

ƏRBAB : Turuz Farsca - Türkce

toyuq (doyuq)

ƏRBAB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər. "rebb" söz. cemi] köhn. Ağa, cenab; sahib. [Əliqulu:] Ancaq ərba-bın bir balaca nəqahəti var. S.S.Axundov. Sevinc qapınızdan çox uzaq keçdi; Yalnız ərbabların günü ağ keçdi. S.Rüstem. Ərba-bın sükutu Ağarzaya bir qədər də cürət
. verdi. Mir Celal. // dan. Bezen zarafatla, masqara ile deyilir.