Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCİNLİQ

ƏRCİNLİQ : Turuz Dictionary

ərcinlik. ərcəlik. göykişilik. göyoğlanlıq. iyidlik. qoçluq. qoçuluq. qoçaqlıq. qoçqarlıq. qoçanlıq. qoçaylıq. qocurluq. qucurluq. gücürlük. cəvanmərdlik. dilavərlik

ƏRCİNLİQ : Turuz Dictionary

ərcinlik. ərcəlik. göykişilik. göyoğlanlıq. iyidlik. qoçluq. qoçuluq. qoçaqlıq. qoçqarlıq. qoçanlıq. qoçaylıq. qocurluq. qucurluq. gücürlük. cəvanmərdlik. dilavərlik