Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCİQ

ƏRCİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərcik.
bir qadın ərindən danışanda, əzizləmə sözü.
keçəri, kiçik siğəlik ər. siğə edmiş ər.
ərşiq. uyraq. uyqaq. yaxıraq. yaxşıraq. yaxcıraq

ƏRCİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

irçiq. iriciq. kiçik ər

ƏRCİQ : Turuz Dictionary

ərcək. dərcək. düzücü. sinifləyən. kılasör. təsnif edən. müsənnif

ƏRCİQ : Turuz Dictionary

ərcək. dərcək. düzücü. sinifləyən. kılasör. təsnif edən. müsənnif