Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCƏŞLİ

ƏRCƏŞLİ : Turuz Dictionary

ərcən. ərzən. ərcin. əricli. dəğərli

ƏRCƏŞLİ : Turuz Dictionary

ərcən. ərzən. ərcin. əricli. dəğərli