Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCƏMƏZ

ƏRCƏMƏZ : Turuz Dictionary

dəğinməz. dəğməz

ƏRCƏMƏZ : Turuz Dictionary

dərəkməz. dəğər tapmaz.
bir arzusu bir dilək könül uçar, qanat ona gərəkməz, bir yarımçıq sevinçün, qaçma talaş dərəkməz. (sevinçün: sevinc üçün)

ƏRCƏMƏZ : Turuz Dictionary

dəğinməz. dəğməz

ƏRCƏMƏZ : Turuz Dictionary

dərəkməz. dəğər tapmaz.
bir arzusu bir dilək könül uçar, qanat ona gərəkməz, bir yarımçıq sevinçün, qaçma talaş dərəkməz. (sevinçün: sevinc üçün)