Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCƏN

ƏRCƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkək istəyən qızmış qadın. qaldırım yosması. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. çaltaq. qaltaq.qaytaq. qancıq. yalaq. dalaq. qarabet. dönək. qallaş. kəllaş. kəlləş. qallaş. çallaş. çalqaş. çaqqal. qaltaq. qaltuq. kavtaq. kavtuq. qoltaq. kovtaq. qalaq. qalaqlı. qalaq. qalaqlı. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi

ƏRCƏN : Turuz Dictionary

ərzən. ərcin. əricli. ərcəşli. dəğərli

ƏRCƏN : Turuz Dictionary

ərzən. ərcin. əricli. ərcəşli. dəğərli