Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCƏQ

ƏRCƏQ : Turuz Dictionary

ərcək. qızıq. dəğər

ƏRCƏQ : Turuz Dictionary

ərcək. qızıq. dəğər