Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCƏTMƏK

ƏRCƏTMƏK : Turuz Dictionary

dərcətmək. sinifləmək. kılasifikasya edmək. təsnif edmək

ƏRCƏTMƏK : Turuz Dictionary

dərcətmək. sinifləmək. kılasifikasya edmək. təsnif edmək