Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCMƏND

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

ələn

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

dəğərli hörmətli

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

dəğirli

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

dəğrik izzətli

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

ərcli

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

ərin möhtərəm

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

əriş

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

əziz

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

giram girəm

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

girəmi

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

girli

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

incə

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qanalı

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qılı

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qılqal

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qılqan

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qılnıq

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qımşıt

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qınqal

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qıyamlı

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qıyatlı

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qıyımlı

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qıyınıq

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qıyınqal

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qıyınqıl

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

qıyıtlı

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

sayğulaq sayğı dəğər

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

sayılan

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

sayılqan

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

sayın dəğərli

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

sayqıdəğər

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

sayqılı

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

sayqulu

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

saynığ

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

seçgin

ƏRCMƏND : Turuz Farsca - Türkce

seçilən