Multilingual Turkish Dictionary

ƏRKƏK HAKİMİYYƏTİ

ƏRKƏK HAKİMİYYƏTİ : Turuz Farsca - Türkce

ataxanlıq ərkək xanlığı