Multilingual Turkish Dictionary

ƏRKƏKLƏMƏK

ƏRKƏKLƏMƏK : Az Turkish Farsi

مصزمخت شدن. بالغ شدن