Multilingual Turkish Dictionary

ƏRLİQ

ƏRLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərlik.
çaba. gərmik. qeyrət.
şücaət.
dayaq. ayaq. paya. nərsənin altına qoyulub, ona dayandığı qıçlıq, ayaqlıq, paya.
ərgən. evlənəcək çağa çatmış qız.
kişilik. igitlik. ərkəklik. mərdlik. qeyrətlilik. qəhrəmanlıq.- ərlik, kişilik taslayan, düşünən: ərkək kimi. ərrək. dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. dikbaş. qanğırıq. dikqafa. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. inad

ƏRLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərlik.
qal. qıl. yer altı çevrəsinin xaqanı.
qeyrət. kişilik. gizli quvvə, güc.
harlıq. paralel.
ərk. sayqı. hörmət.
ərkəklik. kişilik

ƏRLİQ : Turuz Dictionary

ərlik.
əril. tutuğluq. tutucluq. ərlik. kişilik. igitlik. ərkəklik. örkəklik. öğkəklik. mərdlik. qəhrəmanlıq. igitlik. edərmənlik. başarcanlık. becərcəklik. yaravlılıq. yarağlılıq. yardamlılıq. kifayətlilik. doğumluluq. başarcanlılıq. qeyrətlilik.
tutuğluq. tutucluq. kişilik. igitlik. ərkəklik. əril. ərlik. örkəklik. öğkəklik. mərdlik. qəhrəmanlıq. igitlik. edərmənlik. başarcanlık. becərcəklik. yaravlılıq. yarağlılıq. yardamlılıq. kifayətlilik. doğumluluq. başarcanlılıq. qeyrətlilik

ƏRLİQ : Turuz Dictionary

-ərliğə dəğmək: kəndin bilmək. buluğa çatmaq.
kimsənə kim ərliyə dəğmiş ola, ol bilir nə işləyu, nə ki qıla

ƏRLİQ : Turuz Dictionary

ərlik. kişilik.
xisusi. şəxsi.
ərlik soru.
qeyrət

ƏRLİQ : Turuz Dictionary

-ərlik sinci, özgülü, sıyası, sifəti: qayrağan. durağan. türügən. türkən. türgən. burğan. sifətli. qursaq. qorsaq. qeyrət.
qayrağan kişi

ƏRLİQ : Turuz Dictionary

ərlik.
əril. tutuğluq. tutucluq. ərlik. kişilik. igitlik. ərkəklik. örkəklik. öğkəklik. mərdlik. qəhrəmanlıq. igitlik. edərmənlik. başarcanlık. becərcəklik. yaravlılıq. yarağlılıq. yardamlılıq. kifayətlilik. doğumluluq. başarcanlılıq. qeyrətlilik.
tutuğluq. tutucluq. kişilik. igitlik. ərkəklik. əril. ərlik. örkəklik. öğkəklik. mərdlik. qəhrəmanlıq. igitlik. edərmənlik. başarcanlık. becərcəklik. yaravlılıq. yarağlılıq. yardamlılıq. kifayətlilik. doğumluluq. başarcanlılıq. qeyrətlilik

ƏRLİQ : Turuz Dictionary

-ərliğə dəğmək: kəndin bilmək. buluğa çatmaq.
kimsənə kim ərliyə dəğmiş ola, ol bilir nə işləyu, nə ki qıla

ƏRLİQ : Turuz Dictionary

ərlik. kişilik.
xisusi. şəxsi.
ərlik soru.
qeyrət

ƏRLİQ : Turuz Dictionary

-ərlik sinci, özgülü, sıyası, sifəti: qayrağan. durağan. türügən. türkən. türgən. burğan. sifətli. qursaq. qorsaq. qeyrət.
qayrağan kişi