Multilingual Turkish Dictionary

ƏRLƏNMƏK

ƏRLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

evlənmək.
qadın evlənmək. ər yiyəsi olmaq

ƏRLƏNMƏK : Az Turkish Farsi

مصصاحب شوهر شدن. شوهر کردن