Multilingual Turkish Dictionary

ƏRLƏRƏ

ƏRLƏRƏ : Turuz Dictionary


ağzı gülüb, könlü pozuq ərlərə, yoldaş olub yaxın durma, ıraq eylə özünğü

ƏRLƏRƏ : Turuz Dictionary


ağzı gülüb, könlü pozuq ərlərə, yoldaş olub yaxın durma, ıraq eylə özünğü