Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMİ

ƏRMİ : Turuz Dictionary

-ərmilərə yetişməyəsi: arzularından qalası.
ərmiyəsi: arzusu gözündə qalası

ƏRMİ : Turuz Dictionary

-ərmilərə yetişməyəsi: arzularından qalası.
ərmiyəsi: arzusu gözündə qalası