Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMİQ

ƏRMİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərmik. ərmük. qədr. mərtəbə

ƏRMİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərmik. təmbəl

ƏRMİQ : Turuz Dictionary

ərmik. əmrik. yarmıq. yamrıq. arın. saf. təmiz. çin. pak.
əmrik könül: pak ürək

ƏRMİQ : Turuz Dictionary

ərmik. əmrik. yarmıq. yamrıq. arın. saf. təmiz. çin. pak.
əmrik könül: pak ürək