Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMİYƏSİ

ƏRMİYƏSİ : Turuz Dictionary

ərilməmiş, çatılmamış nərsə. gözdə qalmış arzu. çatmayası.
mənim ərmiyəsi nəyim qalmadı: hər arzuma çatdım

ƏRMİYƏSİ : Turuz Dictionary

ərilməmiş, çatılmamış nərsə. gözdə qalmış arzu. çatmayası.
mənim ərmiyəsi nəyim qalmadı: hər arzuma çatdım