Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏĞAN

ƏRMƏĞAN : Azerbaijani English Dictionary

i. souvenir, gift, present

ƏRMƏĞAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] bax armağan.
Əzəl başdan Bəsrə, Bağdad eliniz; Bəylər üçün ərməğandır teliniz. M.V.Vidadi. [Der-viş:] Arzusunu çəkdiyim zat məni doydurdu, könül usandı, özgə bir ərməğan axtarmaq xəyalından nə xilas və nə də doya bildim. A. Divanbeyoğlu. Ərməğanım yaslı nəğmə; Bir quş oldum, çıxdım yola.. Ə.Cavad.
ƏROVis. çirkli, sabunlu paltar suyu. Ərov axıb gəlib qapının yanında göl durmuşdu. C.Memmedquluzade.