Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏC

ƏRMƏC : Turuz Dictionary

amac. ərik. istək.
ərməcinə, amacına çatmaq: ərminmək

ƏRMƏC : Turuz Dictionary

amac. ərik. istək.
ərməcinə, amacına çatmaq: ərminmək