Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏMİŞ

ƏRMƏMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çiğ. pişməmiş. yetməmiş

ƏRMƏMİŞ : Turuz Dictionary

gecikmiş. gicikmiş. yetişməmiş. ulaşmamış. oluşmamış. qıçtır. qıstır. geri qalmış. əqəbmandə

ƏRMƏMİŞ : Turuz Dictionary


usda görməmiş usdə ərməmiş. (usda görən usdə ular). (boşqadan baş çıxaran, başaq bağlamaz). (başaq
önüm. hasıl)

ƏRMƏMİŞ : Turuz Dictionary

gecikmiş. gicikmiş. yetişməmiş. ulaşmamış. oluşmamış. qıçtır. qıstır. geri qalmış. əqəbmandə

ƏRMƏMİŞ : Turuz Dictionary


usda görməmiş usdə ərməmiş. (usda görən usdə ular). (boşqadan baş çıxaran, başaq bağlamaz). (başaq
önüm. hasıl)