Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏQAN

ƏRMƏQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərməğan < yarmağan.
yarlıq. yuxa. acıma. bağış. bağşıt. sevgi. savqı. vergi. veriş. iydəlik. xeyrat. itufət. ehsan. əkit. əkdi. qonca. sovğat. atuv. qapqa. bağlı. xələt. qonca. sovğat. sovğat. qonca.
< yarmağa. yarlıq, sevgi üzündən verilən sovğat.
vergi. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan.
mükafat.
çoban ərməğanı: dəğəri az olan, yalnız içdən könüldən olan sovğat.
gəlinin qardaşının, kürəkən sağdıcından alınan ərməğan: qardaş yolu. qardaş qapqası, xələti

ƏRMƏQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərməğan. {
< ərmək. ərəmik. ərməklik. ərməkğan. ərməkğın. ərməğin.
yarmagun. yarmaqan armaqun. armağan) yardım, sevgi üzündən çatdırılan nərsə}.
adaq. ağırlıq. axdarma. andac. anmalıq. ayğut. bağış. başıq. başlıq. bölək. dələ. tələ. düğün. ediş. ehsan. ithaf. iyiş. qadaq. qataq. qatıq. mükafat. özdəl. özdən. savaru. savğat. soğat. soyurqal. soyurqat. sunqu. sunma. tanışdırma. tanıtma. hədyə. təbərrük. təqdim. töhvə. üğəlgə. üqəlqə. yadiqar. yoralav. yorav.
yarmağan. bərgüsar. töhvə. yeygü. bağış. ehsan.
yarmağan. sovqat. sovğat. but. töhvə. artut.
yarmağan. yarlığaş. yarlığan.
tansuq. okalqa. oxsarı. sunu. sovğat. savğat. savursa. dartığ. hidyə. töhvə.
bağış. ehsan. bəxşiş. əta.
yadiqar.
ərməğan vermək: yarmaqlamaq. yarmağan edmək. savurqamaq. sovğatlamaq. təqdim edmək

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan.
ərməgin. sevirğal. söyürğal. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş.
savış. sovğat.
sovğat, ərməğan edmək: duzqurmaq. duzurmaq

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan. ərməgən.
oğnuq ərməgən: çox dəğərli olmayan. naqabil

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan. götürü. götrü

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan. iltirik

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan. irməgin. bağşış

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan.(< ərmək).
(bir yoldan ərərək (gələrək) gətirilən sovğat). artut. töhvə. sovğat. hidyə.
görüşüb artut ötrüşdülər: birbirinə sovğat sundular.
sovğat. boşuğ. töhvə.
bələk. bulaq.
bulaqlı qonaq çöldə qalmaz

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

-bir uğura verilən ərməğan, hidyə: duzuğ. duzğu. dadlıq. şirinlik.
oğlan qız evləri birbirinə duzğu saldılar

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

-bir yerdən gələn pay, ərməğan: yarmaqlıq. yarmalıq. qıt. ödül. öndül. öğdül (< önğdül).
həna gecəsi gəlinə gətrilən ərməğan, görüş savuş: qat. qata. qatı. kətə. kitə. ödül. öndül. öğdül (< önğdül) gəlinə göndərilən ərməğan. sovğat. salğada. götürü. götr

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan.
ərməgin. sevirğal. söyürğal. söyüş. sövüş. sovuş. sağuş. savuş. seviş.
savış. sovğat.
sovğat, ərməğan edmək: duzqurmaq. duzurmaq

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan. ərməgən.
oğnuq ərməgən: çox dəğərli olmayan. naqabil

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan. götürü. götrü

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan. iltirik

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan. irməgin. bağşış

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

ərməğan.(< ərmək).
(bir yoldan ərərək (gələrək) gətirilən sovğat). artut. töhvə. sovğat. hidyə.
görüşüb artut ötrüşdülər: birbirinə sovğat sundular.
sovğat. boşuğ. töhvə.
bələk. bulaq.
bulaqlı qonaq çöldə qalmaz

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

-bir uğura verilən ərməğan, hidyə: duzuğ. duzğu. dadlıq. şirinlik.
oğlan qız evləri birbirinə duzğu saldılar

ƏRMƏQAN : Turuz Dictionary

-bir yerdən gələn pay, ərməğan: yarmaqlıq. yarmalıq. qıt. ödül. öndül. öğdül (< önğdül).
həna gecəsi gəlinə gətrilən ərməğan, görüş savuş: qat. qata. qatı. kətə. kitə. ödül. öndül. öğdül (< önğdül) gəlinə göndərilən ərməğan. sovğat. salğada. götürü. götr