Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏQU

ƏRMƏQU : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərməqi. təmbəl. əringən.
ərməgiyə, bulut yük olur

ƏRMƏQÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərməkü. təmbəl.
ərməkügə, eşik art olur: təmbələ qapı dağ beli görünür

ƏRMƏQU : Turuz Dictionary

ərməğu. gəvşək. təmbəl.
ərik irni yağlı, ərməğu başı qanlı. (ərik: çərik. çevik. çalağ). (irni: dodağı)

ƏRMƏQU : Turuz Dictionary

təmbəl

ƏRMƏQU : Turuz Dictionary

ərməğu. gəvşək. təmbəl.
ərik irni yağlı, ərməğu başı qanlı. (ərik: çərik. çevik. çalağ). (irni: dodağı)

ƏRMƏQU : Turuz Dictionary

təmbəl