Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏTİ

ƏRMƏTİ : Turuz Dictionary

-buğda əkən, arpa dəğmədi, sapıq gedən barça ərmədi. (barça: barçqa. məqsədə. mənzilə)

ƏRMƏTİ : Turuz Dictionary

-buğda əkən, arpa dəğmədi, sapıq gedən barça ərmədi. (barça: barçqa. məqsədə. mənzilə)