Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏZİN

ƏRMƏZİN : Turuz Dictionary

ərməz. əksik. düzəsiz. geçinəməz. geçinməz. qırat. qırbat. qırman. olunmaz. olunsuz. gücünsüz. gücülsüz

ƏRMƏZİN : Turuz Dictionary

ərməz. əksik. düzəsiz. geçinəməz. geçinməz. qırat. qırbat. qırman. olunmaz. olunsuz. gücünsüz. gücülsüz