Multilingual Turkish Dictionary

ƏRNİŞ

ƏRNİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bolluq. çoxluq

ƏRNİŞ : Turuz Dictionary

əriş. sürt. aşıt. yalıt. yalış. sağış. sayış. istikak

ƏRNİŞ : Turuz Dictionary

əriş. sürt. aşıt. yalıt. yalış. sağış. sayış. istikak