Multilingual Turkish Dictionary

ƏRNİLMƏK

ƏRNİLMƏK : Turuz Dictionary

tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək. girəklinmək. qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq. kibarlanmaq

ƏRNİLMƏK : Turuz Dictionary

tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək. girəklinmək. qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. kişilənmək. ucqanmaq. salğınmaq. kibarlanmaq