Multilingual Turkish Dictionary

ƏRNİTMƏK

ƏRNİTMƏK : Turuz Dictionary

əsnitmək. yumşatmaq

ƏRNİTMƏK : Turuz Dictionary

əsnitmək. yumşatmaq