Multilingual Turkish Dictionary

ƏROQLU

ƏROQLU : Arin Turkish Etimology Dictionary

əroğlu. kişi oğlu. əsilzadə

ƏROQLU : Turuz Dictionary

əroğlu. əroğul. bəni adəm

ƏROQLU : Turuz Dictionary


əroğlu ol elə yaya saçağın, doğru yola əkidiləqıl çevrəvi. (saçağın: süfrəvi) (əkidiləqıl
hidayət ed. tərbiyət ver)

ƏROQLU : Turuz Dictionary

əroğlu. əroğul. bəni adəm

ƏROQLU : Turuz Dictionary


əroğlu ol elə yaya saçağın, doğru yola əkidiləqıl çevrəvi. (saçağın: süfrəvi) (əkidiləqıl
hidayət ed. tərbiyət ver)