Multilingual Turkish Dictionary

ƏROQLUNU

ƏROQLUNU : Turuz Dictionary

-əroğlunu söz pozar. donla daşı suv pozar. (kişi sözündə durduqca dəğərlənər, ''parça, daş'' su altında yeyilib, əriyər, pozular)

ƏROQLUNU : Turuz Dictionary

əroğlunu.-əroğlunu qurtaran, gözəllik yox, söz olacaq. (söz, savsal. fəlsəfə analamındadır. örnək-sözlü sözlər. birdə söz: dil anlamındadır. divandan.
erdem başı dil. söz hər nəyin eşidilməz, duyulan, qavranan içidir)

ƏROQLUNU : Turuz Dictionary


dağı, daşı su pozar, əroğlunu söz pozar. (dağı, taşı su pozar, insan oğlun söz (yalan, böhtan) pozar)

ƏROQLUNU : Turuz Dictionary

-əroğlunu söz pozar. donla daşı suv pozar. (kişi sözündə durduqca dəğərlənər, ''parça, daş'' su altında yeyilib, əriyər, pozular)

ƏROQLUNU : Turuz Dictionary

əroğlunu.-əroğlunu qurtaran, gözəllik yox, söz olacaq. (söz, savsal. fəlsəfə analamındadır. örnək-sözlü sözlər. birdə söz: dil anlamındadır. divandan.
erdem başı dil. söz hər nəyin eşidilməz, duyulan, qavranan içidir)

ƏROQLUNU : Turuz Dictionary


dağı, daşı su pozar, əroğlunu söz pozar. (dağı, taşı su pozar, insan oğlun söz (yalan, böhtan) pozar)