Multilingual Turkish Dictionary

ƏROQUL

ƏROQUL : Turuz Dictionary

əroğul əroğlu. bəni adəm

ƏROQUL : Turuz Dictionary

ər oğul. ər oul. kişi. (mərd)

ƏROQUL : Turuz Dictionary

əroğul əroğlu. bəni adəm

ƏROQUL : Turuz Dictionary

ər oğul. ər oul. kişi. (mərd)