Multilingual Turkish Dictionary

ƏRP

ƏRP : Azerbaijani English Dictionary

i. [su qaynadılan qabda] scale, incrustation; [dişin dibində] scale; ərp bağlamaq to scale, to cover with incrustation, to become* encrusted [inside]; ərpini təmizləmək to scale [d.], to clear scales

ƏRP : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Sirkenin, abqoranın ve s.-nin üzerine yığılan çirkli qeliz maye qatı.
İçinde su qaynadılan qabların dibinde ve divarlarında daşlaşan, hell olmayan duz-lar çöküntüsü. Buxar qazanından ərpi təmiz-lədilər. çaydan ərp bağlayıb.
Daranarken başdan tökülen kepek, qo-vaq. Darağın dibi ərplə doludur.
Dişlerin dibinde emele gelen çöküntü. Dişi ərp tutub. // Bezi boğaz xesteliklerinde esnek üzerinde emele gelen sert perde. Xəstənin əsnəyi qızarır və şişir, bozumtul ağ rəngli ərp əmələ gəlir.