Multilingual Turkish Dictionary

ƏRPİQ

ƏRPİQ : Turuz Dictionary

ərpik yaşı aşmış. yaşdan düşmüş

ƏRPİQ : Turuz Dictionary

ərpik. əprik

ƏRPİQ : Turuz Dictionary

ərpik yaşı aşmış. yaşdan düşmüş

ƏRPİQ : Turuz Dictionary

ərpik. əprik