Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQÜN

ƏRQÜN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgün.
sulu qar. suya düşmüş incə seyrək buz. qar (səpkən).
yumşaq. gəvrək.
ərgün əkmək

ƏRQÜN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkün. yarkün. uyğun. münasib

ƏRQÜN : Turuz Dictionary

ərkün. güclü. qudrətli

ƏRQÜN : Turuz Dictionary

ərkün. güclü. qudrətli