Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQÜNMƏK

ƏRQÜNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkünmək. ərköyüllük edmək. həllənmək. əllənmək. özünü oynatmaq. qırcanmaq. qoduqlanmaq

ƏRQÜNMƏK : Turuz Dictionary

ərkünmək.
ərəkünmək. qudrətə çatmaq.
iftixar edmək. müfətəxər olmaq

ƏRQÜNMƏK : Turuz Dictionary

ərkünmək.
ərəkünmək. qudrətə çatmaq.
iftixar edmək. müfətəxər olmaq