Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİŞ

ƏRQİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgiş.
sobadan. ocaqdan od kül çəkmək üçün başı bükük. əğri dəmir.
ərkək. igid.
kişi. ərkəkli. ərlər üçün olan. ərlik olan. mərdana.
ərgiş qonaqlıq: kişi qonaqlığı

ƏRQİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

irqəş. (irt < > ərt < > art) ard ardı, arda olan. qatar. sırıl. tizgək. tizək. tüzək. düzək

ƏRQİŞ : Turuz Dictionary

ərgiş. ev kişisi. evcimən kişi

ƏRQİŞ : Turuz Dictionary

ərgiş. ev kişisi. evcimən kişi