Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİL

ƏRQİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgil. əzgil. muşmula

ƏRQİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgil. möhtəşəm. böyük. alamat. almat. almatıq

ƏRQİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkil.
ərkinçi. libiral.
ərkil. sərbəst. bağımsız. azad. müstəqil.
ərkli. muxtar.
ərkli. özgörük. özgürük. ixtiyarlı

ƏRQİL : Turuz Dictionary

ərkil. ixtiyar sahibi

ƏRQİL : Turuz Dictionary

ərgil. ərkil.
hür. azad.
yaratmış ərgil, yaratan səni!.
tammulixtiyar.
ərköyül.
ərkim. e'tibar.
ərkimli: e'tibar. ərkimsız: e'tibarsız. ərkildən düşmək: e'tibardan düşmək.
müqtədir.
ərkəl ərkil: müstəqill müqtədir

ƏRQİL : Turuz Dictionary

ərkil. ixtiyar sahibi

ƏRQİL : Turuz Dictionary

ərgil. ərkil.
hür. azad.
yaratmış ərgil, yaratan səni!.
tammulixtiyar.
ərköyül.
ərkim. e'tibar.
ərkimli: e'tibar. ərkimsız: e'tibarsız. ərkildən düşmək: e'tibardan düşmək.
müqtədir.
ərkəl ərkil: müstəqill müqtədir