Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİLMƏK

ƏRQİLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgilmək. < ör. örgilmək

ƏRQİLMƏK : Turuz Dictionary

ərkilmək. övünmək. iftixar edmək.
yaşamında ərkiləli bir iş yapmamış.
belə ərkilmə. burasında ərkiləli nə var ki

ƏRQİLMƏK : Turuz Dictionary

ərkilmək. övünmək. iftixar edmək.
yaşamında ərkiləli bir iş yapmamış.
belə ərkilmə. burasında ərkiləli nə var ki