Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİNİQ

ƏRQİNİQ : Turuz Dictionary

ərginik. ərginmə. ərginiş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə. istirham

ƏRQİNİQ : Turuz Dictionary

ərginik. ərginmə. ərginiş. yaxarma. yaxarış. yaxarıq. yaxınma yaxınış. yaxınım. yaxsama. yaxsayış. yaxsayıq yaxşama. yaxşayış. yaxşayıq. yalvarma. yalvarış. yalvarıq. istəşmə. istənmə. istənişmə istəyişmə. istəyiş. bağşınalma. bağşınalış. bağşınalım. bağşınsayıq. sorağış. sorayış. sorğayış. üzərmə. üzvuruş. üztutma. üztutuş. bağışlanma, bağışlanış bağışlanış, sıyıq (# qıyıq), əsrik, əsik, yas, yasıq, yaxım, yaxıq, əff, rica, xahiş, mehribanlıq, rəhm, şəfqət mərhəmət diləmə. istirham