Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİNLİQLƏ

ƏRQİNLİQLƏ : Turuz Dictionary

ərginliklə. arınlıqla. ərgənəgün.
arınlıqla iş görən, iş görəni kor qoyar.
arınlıqla iş yapan, günü qalarmış çora, işi çatarmış gora.
arınlıqla iş yapma, bitirməmişdə yatma.
arınlıqla iş yapan, heç bir işi bitirməz

ƏRQİNLİQLƏ : Turuz Dictionary

ərginliklə. arınlıqla. ərgənəgün.
arınlıqla iş görən, iş görəni kor qoyar.
arınlıqla iş yapan, günü qalarmış çora, işi çatarmış gora.
arınlıqla iş yapma, bitirməmişdə yatma.
arınlıqla iş yapan, heç bir işi bitirməz