Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİSİ

ƏRQİSİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgisi.
yetgin. yetik. olqun. ərgin.
yutuq. unğış. başarı. iygilik. yetək. yetişçi. müvəffəqiyyət.
kamil. dəymiş

ƏRQİŞİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkişi. ərkək

ƏRQİŞİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkişi. ərkək. yiğit.
ərkişi aytqanından qaytmaz: ərkək söylədiğindən dönməz

ƏRQİŞİ : Turuz Dictionary

ərkişi.
yağu gözün yırta verər ərkişi, qorxaqlıqdur yaltaqluqdur yav işi

ƏRQİŞİ : Turuz Dictionary

ərkişi.
yağu gözün yırta verər ərkişi, qorxaqlıqdur yaltaqluqdur yav işi