Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİT

ƏRQİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgit. ərdi. ərmiş. gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. qanaq. yanaq. bilgin. bilgit. bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq qanqut. anqut. görgüt. arif. şeyx. danqa. baxcı. baxşı. münəccim

ƏRQİT : Turuz Dictionary

ərkit. müntəxəb. nuxbə

ƏRQİT : Turuz Dictionary

ərkit. müntəxəb. nuxbə