Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİTİŞ

ƏRQİTİŞ : Turuz Dictionary

ərkitiş.əzizləyiş. ağırlama

ƏRQİTİŞ : Turuz Dictionary

ərkitiş.əzizləyiş. ağırlama