Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİTMƏMƏK

ƏRQİTMƏMƏK : Turuz Dictionary

ərgitməmək. keşləmək. uzatmaq. aldırış edməmək. önəmsəməmək. əhəmiyyət verməmək. salmatmamaq. salamatmamaq. sırvatmamaq. ciddi tutmamaq

ƏRQİTMƏMƏK : Turuz Dictionary

ərgitməmək. keşləmək. uzatmaq. aldırış edməmək. önəmsəməmək. əhəmiyyət verməmək. salmatmamaq. salamatmamaq. sırvatmamaq. ciddi tutmamaq