Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏ

ƏRQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkə.
naz.
nazlı. ərköyül.
qır. naz. işvə.
tapçan. sədr. taxt. divan.
üzər. əl. ixtiyar. yan. üst.
üzərində para olmamaq.
yaraqı üzərindən atmaq.
mənim üzərimə düşdü.
ərköyün. irkələp. əkə. sımarıq

ƏRQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkə. ərikə. ərikək. ərklik. əriklik. örgə. öğkə.
varlı gəlinlərin, xanların, böyüklərin oturduğu təxd.
güc. qudrət. enerji

ƏRQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkə. ışı. ışıq. ışıma. enerji

ƏRQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkə. şımarıq. nazlı.
erqət at: ləqəb

ƏRQƏ : Turuz Dictionary

ərkə. lus. nonor

ƏRQƏ : Turuz Dictionary

ərkə.
nərkə. ərc. ərcə. dərc. dərcə. dircə. edi. (bilf'el). güc. quvvət. enerji. qudrət. niru. təvanlıq. tovanlıq.
ərik. güc. nifuz. saltanat. səltənət.
{dünyanın bəfasızlığı doğru (haqda) }:
ərik verər bildirməz, ərik alar dindirməz, öz aldığın sindirməz, əzib tökər verdiyin

ƏRQƏ : Turuz Dictionary


adal ərkə: bərabər huquq

ƏRQƏ : Turuz Dictionary

ərk. qudrət məsnədi. qudrət taxdı. qudrət payası

ƏRQƏ : Turuz Dictionary

ərkə.
erkə. ərköğül.
ərik. əziz. sevik.
ərkə oğlum.
ərkə qızım.
irkə. edgi. güc.
ixtiyar gücü.
tov.
irkə. (< ərmək: yetişmək. çatmaq. başarmaq).
edgi. güc.
izn. icazə.
huquq.
yetki. yetənək. çatbar. səlahiyyət. kifayət

ƏRQƏ : Turuz Dictionary

ərkə. lus. nonor

ƏRQƏ : Turuz Dictionary

ərkə.
nərkə. ərc. ərcə. dərc. dərcə. dircə. edi. (bilf'el). güc. quvvət. enerji. qudrət. niru. təvanlıq. tovanlıq.
ərik. güc. nifuz. saltanat. səltənət.
{dünyanın bəfasızlığı doğru (haqda) }:
ərik verər bildirməz, ərik alar dindirməz, öz aldığın sindirməz, əzib tökər verdiyin

ƏRQƏ : Turuz Dictionary


adal ərkə: bərabər huquq

ƏRQƏ : Turuz Dictionary

ərk. qudrət məsnədi. qudrət taxdı. qudrət payası

ƏRQƏ : Turuz Dictionary

ərkə.
erkə. ərköğül.
ərik. əziz. sevik.
ərkə oğlum.
ərkə qızım.
irkə. edgi. güc.
ixtiyar gücü.
tov.
irkə. (< ərmək: yetişmək. çatmaq. başarmaq).
edgi. güc.
izn. icazə.
huquq.
yetki. yetənək. çatbar. səlahiyyət. kifayət