Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏŞ

ƏRQƏŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

arqac. toxumanın əninə atılan iplik. atqı.
dağ ərqəci: dağın yassı təpəsi

ƏRQƏŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkəş. (
< əkmək.
< ərə çəkilən. əri çəkən). əkrəş. əkəş. ərcə. dişi. qancıq. özəlliklə dişi it.
ürkəş. şəpə. dalqa. möc

ƏRQƏŞ : Turuz Dictionary

ərğəş. arğac. arğaş. qatıq. kət. çəpər. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı. çəyil. çətil. çitil. çit. bağar. önək. mane'

ƏRQƏŞ : Turuz Dictionary

ərğəş. arğac. arğaş. çəpər. çəyil. çətil. çitil. çit. hisar. hasar

ƏRQƏŞ : Turuz Dictionary

ərğəş.
arğac. arğaş. gərgicək. gərmə. gərgi. çəpər. çəyil. çətil. çitil. çit.
arğac. arğaş. kəmər. çəmər. çəpər. çəvər. təvər. qolan. kolan. quşam. günbəzin oturduğu, yükləndiyi yuvarlaq bölüm.
arğac. arğaş. kərəvic. çəpər. çəyil. çətil. çitil. çit.
arğac. arğaş. gərmiç. gərməç. çəyil. çətil. çitil. çit. çəpər

ƏRQƏŞ : Turuz Dictionary

ərğəş. arğac. arğaş. qatıq. kət. çəpər. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı. çəyil. çətil. çitil. çit. bağar. önək. mane'

ƏRQƏŞ : Turuz Dictionary

ərğəş. arğac. arğaş. çəpər. çəyil. çətil. çitil. çit. hisar. hasar

ƏRQƏŞ : Turuz Dictionary

ərğəş.
arğac. arğaş. gərgicək. gərmə. gərgi. çəpər. çəyil. çətil. çitil. çit.
arğac. arğaş. kəmər. çəmər. çəpər. çəvər. təvər. qolan. kolan. quşam. günbəzin oturduğu, yükləndiyi yuvarlaq bölüm.
arğac. arğaş. kərəvic. çəpər. çəyil. çətil. çitil. çit.
arğac. arğaş. gərmiç. gərməç. çəyil. çətil. çitil. çit. çəpər