Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏL

ƏRQƏL : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkəl. ərk yiyəsi. uluca. üst düzəy yönətici

ƏRQƏL : Turuz Dictionary

ərkəl.
mərdana.
müstəqill.
ərkəl ərkil: müstəqill müqtədir

ƏRQƏL : Turuz Dictionary

ərkəl.
mərdana.
müstəqill.
ərkəl ərkil: müstəqill müqtədir