Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏLİQ

ƏRQƏLİQ : Turuz Dictionary

ərkəlik.
əğəmənlik. hakimiyyət. hükmranlıq. sültə.
bu ərkəlikdə yaşayanlar.
yeni ərkəlik
ərkəlik buyruqları
ərkəlikçi
hakimiyyətçi.
ərkəlik qazanmaq: hakimiyyət qazanmaq.
ərkəlik hörgütləri: hakimiyyət təşgilatları.
əğəmənlik, hakimiyyət huququ. istiqlal. müstəqillik.
istiqlal. müstəqillik

ƏRQƏLİQ : Turuz Dictionary

ərkəlik.
əğəmənlik. hakimiyyət. hükmranlıq. sültə.
bu ərkəlikdə yaşayanlar.
yeni ərkəlik
ərkəlik buyruqları
ərkəlikçi
hakimiyyətçi.
ərkəlik qazanmaq: hakimiyyət qazanmaq.
ərkəlik hörgütləri: hakimiyyət təşgilatları.
əğəmənlik, hakimiyyət huququ. istiqlal. müstəqillik.
istiqlal. müstəqillik