Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏLƏMƏ

ƏRQƏLƏMƏ : Turuz Dictionary

ərkələmə. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz

ƏRQƏLƏMƏ : Turuz Dictionary

ərkələmə. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. sevmə. əzizləmə. ucaltma. yücəltmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz